הרב יעקב רוטנר

מחברי ספרים!

שפארט אייך איין א געוואלד מיט עוגמת נפש
דורכ'ן ליינען די מדריך 'ווי אזוי צו זוכן א עורך'
פארדינט אסאך צייט וואס וואלט פארביי געגאנגען
אויף איבעריגע טעותים ביים זוכן דעם עורך אא"וו
קומט ארויס מיט אסאך א שענערע ספר
נאכן אויספאלגן די 'כללי המדריך'
און דאס אלעס ‘חינם אין כסף’!

לקבלת המדריך: