חדוותא דשמעתתא

יסודות עמוקים במסכת כתובות
מאת הגאון ר' יחיאל מאיר פאנעט שליט"א
חתן כ"ק אדמו"ר מגארליץ זצ"ל
וראש כולל 'ברכת אהרן'