מאמרי מחשבה

מאמרים עמוקים במחשבת ישראל
על פי מקורות מספרי קדמוננו
מאת הגאון ר' משה דוד כ"ץ שליט"א
יו"ר נטרונא