עדן התורה

הגאון ר' אברהם קאמער שליט"א
ר"מ בישיבת אלכסנדר בארא פארק
ורב דקהל 'נחלת יעקב' לעיקוואד

מוסר וחסידות,
דרוש ולומדות,
סיפורים ועובדות.
הכל כעמיר גורנה מזוקק שבעתיים
בשפה ברורה ובנעימה
אשר כל הרואה אומר ברקאי!