שיחות התעוררות

עבודת ימי חודש אלול וראש השנה​
מפי ספרים וסופרים
ע"י הרב שלום רוקח שליט"א
נכד כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א​